Daficard.cz - Plastové karty, Magnetické plastové karty, Čipové plastové karty, Plastové vizitky, Klíčenky

Menu
Administrace
Index: Vše
revers

Zadní rubová strana.

revize

Kontrola a opravy chyb a technických nedostatků v tiskové formě podle poslední korektury, vyznačené na otisku ze stroje.

RGB

Barevný prostor vyjádřený pomocí svíticích barev červené (Red), zelené (Green), a modré (Blue).

RIP (raster image processor)

Procesor rastrového obrazu. Počítačový program, který vykonává příkazy jazyka pro popis stránky nebo bitové mapy v paměti počítače. Hardwerové zařízení, provádějící náročné převody vektorových či rastrových obrazů na bitmapové.

rozlišení

Počet bodů na jednotku, které je možno rozlišit při zobrazování nebo tisku.

rozlišení optické

Počet obrazových bodů, které může skener horizontálně skutečně načíst.

rozlišení tiskového bodu

Zkreslení zapříčiněné větším průměrem vytištěných bodů než odpovídá jejich rozměr na tiskové desce vlivem tiskového tlaku. Má za následek ztrátu kontrastu a zhoršuje rozlišení malých detailů. Může se projevovat ztmavnutím obrazu nebo výrazně barevnými změnami pokud je rozšíření dominantní u jedné barvy.

rozlišení výstupního zařízení

Definuje kolik bodů na jednotku délky je dané zařízení schopno kvalitně reprodukovat. Parametrem je taková velikost bodu v (um), aby nedocházelo k překrývání.

rozlišovací schopnost (resolution power)

Počet okem rozlišitelných čar na jednotku délky (cm). Závisí na rastru a sytosti tisku.

rozměry

Rozměry plastových karet jsou mezinárodně normalizované dle normy ISO 7810 - identifikační karty – fyzikální rozměry 85,60 (0,12) x 54,00 (0,08) x 0,76 (0,08) mm.

rub

Zadní strana.

scratch-off

Pole nanesené na plastovou kartu stíratelnou barvou za účelem zakrytí určitých dat (např. PIN, bezpečnosní kód, výhra apod.).

separace

Jedna ze soutiskových barev po rozseparování barevné stránky.

separace barev (colour separation)

Proces při, kterém dojde k vytvoření několika platů (obvykle čtyři) základních barev, které se pak používají k tisku.

šifrování asymetrické

Šifrování, které využívá dvou odlišných klíčů. Veřejného klíče pro zašifrování a tajného pro dešifrování.

šifrování symetrické

Šifrování, které využívá stejného klíče pro zašifrování i dešifrování.

šířka znaku

Celkový vodorovný rozměr plochy, kterou znak zaujímá.

sítotisk

Též serigrafie, průtisk při němž se barva přenáší na potiskovaný materiál protlačením skrze šablonu (tisknoucími prvky), kterými jsou otevřená oka sítové tiskové formy. Tato technologie dovoluje potiskovat i prostorové předměty pravidelných rozměrů.

skener (scanner)

Zařízení určené k převodu fotografií, diapozitivů, kreslených či tištěných předloh do digitální podoby ve formě datového souboru.

snášení

Rovnání jednotlivých archových složek v pořadí za sebou.

šotek

Tiskařský skřítek.

soubor

Jakákoliv data na paměťovém médiu (mohou to být texty, grafická data, uživatelské programy, obrázky).

soutisk

Přesné krytí souhlasných tiskových prvků při vícenásobném naložení archů nebo při průchodu několika tiskovými jednotkami. Přesnost soutisku se vyjadřuje velikosti odchylky jednotlivých otisků proti sobě.

spad

Přesah tisku o 2 až 2,5 mm přes čistý formát dokumentu, který se dělá kvůli pozdějšímu řezání na čistý formát.

standardní osvětlení

Osvětlení s teplotou barvy 5000°K (USA) nebo 6500°K (Evropa).

Zobrazení stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hledání
Odkazy