Daficard.cz - Plastové karty, Magnetické plastové karty, Čipové plastové karty, Plastové vizitky, Klíčenky

Menu
Administrace
Index: Vše
personifikátor

Speciální jednoúčelové zařízení umožňující zapsání požadovaných dat do pamětí čipu.

PH (pondus hydrogenii)

Jednotka kyselosti. Stupeň koncentrace vodíkových iontů v roztoku nebo kapalině. Při hodnotě pH 0 až 7 je reakce kyselá při pH 7 neurální, při pH 7 až 14 zásaditá.

pica

Typografická míra - písmo o velikosti 12 bodů.

pigment

Nerozpustný přírodní nebo umělý barevný prášek dávající tiskové barvě požadovaný barevný tón. Určuje optické vlastnosti barvy.

PIN (personal identification number)

Osobní identifikační číslo pro kontrolu přístupu k datům uloženým na kartě.

pixel (picture element)

Základní obrazový prvek, nejmenší možný osvítitelný bod.

PMS (Pantone matching system)

Mezinárodní standard pro barevnou komunikaci v grafickém průmyslu. Zaručuje efektivní výběr barev a jejich specifikaci mezi uživateli, designéry, grafiky a tiskárnami. Jádrem jsou barevné referenční manuály, které pokrývají celé spektrum tiskových barev.

PNG (portable network graphics)

Bezeztrátový formát s využitím specifické komprese. Podporuje průhlednost obrázku, tzv. alfa kanál.

podpisové pole

Na plastové kartě umožńuje umístění trvalého podpisu vlastníka karty.

pojivo

Materiál, který pojí suspendované částečky pigmentu mezi sebou a po přenosu na potiskovaný materiál tlakem spojuje barvu s potiskovaným materiálem.

polygrafie

Výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy.

PostScript

Programovací jazyk optimalizovaný pro tisk grafiky a textu na papír, film či zobrazování na monitoru. Jazyk pro kompletní popis tiskové strany, který používá dvourozměrný kartézský systém soustavy souřadnic.

PPI (pixel per inch)

Počet pixelů na palec.

pre-press

Předtisková příprava.

pre-press studio

Pracoviště předtiskové přípravy vybavené profesionálním skenerem, retušovacím pracovištěm, několika počítači pro sazbu a zlom, osvitovou jednotkou případně dalšími specializovanými pracovišti jako archová montáž, chemický nátisk.

přeplňka

Nasilování (překrytí) jednotlivých barev při soutisku. Velikost přeplňky se pohybuje podle požadavku tiskárny a přesnosti tisku mezi 0,05 a 0,3 mm.

přesah

zvětšení grafiky ve všech směrech o 2 mm přes základní rozměry karty.

přetisk

Přesné převzetí textu nebo obrazu jiné tiskoviny do nového vydání.

příloha

Ilustrace, obraz, tabulka, mapa nebo jiný doplněk knihy, tištěný odlišně nebo na jiném papíře než textová část, zařazený do textové části za ní, popř. jen zasunutý, vložený do kapsy nebo pod pásku na desce knihy. Samostatná tištěná vložka volně zasunutá v časopise nebo v novinách.

QuarkXPress

Program patřící mezi profesionální DTP aplikace, který splní velmi náročné požadavky na složitou sazbu a montáž.

RAL

Vzorník barev podle německé normy.

rastrově orientovaný formát

Popis jednotlivých grafických objektů pomoci fyzikální veličiny (jas, denzita), která se přiřazuje bodům, na které je daný objekt rozložen.

ražba folií

Tisk kovovou folií za tepla přes matrici.

reliefní ražba

Vytlačení grafického motivu v papíru přes matrici.

retuš

Ruční, fotomechanické nebo chemické zásahy, jimiž se na předložce, fotografickém negativu nebo diapozitivu odstraňují nedostatky a vady.

Zobrazení stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hledání
Odkazy