Daficard.cz - Plastové karty, Magnetické plastové karty, Čipové plastové karty, Plastové vizitky, Klíčenky

Menu
Administrace
Index: Vše
montáž

Přesné převedení dílčích tiskových podkladů na archovou montáž. Jde o velice přesnou a pečlivou práci mající vliv na kvalitu tisku. přesnost montáže rozhoduje o soutisku.

montážní fólie

Podložka z čiré folie bez závoje a tónu. Nesmí být poškrabaná polámaná a znečištěná.

motling

Nepravidelnost ofsetového tisku vznikající nepravidelným nanesením barvy na papír vlivem nepříznivé kombinace vlastnosti potahu přenosového válce, změkčovadla vlhčicího roztoku, tiskové barvy a papíru.

náložka

Nákladová patka (doraz), která umožňuje přesné naložení archu pro tisk.

násek

Výsek samolepek, kdy vyseknutá část se musí snadno sloupnout a podklad musí zůstat neproseknut.

nátisk

Označení pro zkušební otisk.

nátisk barevný

Úplný soutisk všech barev.

nátiskové zařízení

Periferie, které vytváří buď z hotových filmových separací nebo souborů výtisky se snahou docílit maximální shodnosti s budoucím finálním komerčním tiskem.

NCS

Skandinávský vzorník barev.

Oe (Oersted)

Starší měrová jednotka intenzity magnetického pole. Místo níž se nyní používá zákonné měrové jednotky ampér na metr nebo ampérzávit na metr. 1 Oe = π/4 1000 A/m = π/4 1000 Az/m.

ofset

Nepřímý tisk z plochy, při němž se tisková barva přenáší na potiskovaný materiál z povrchu tiskové formy nepřímo přes ofsetový potah.

opacita

Poměr světelného toku na předmět dopadajícího ke světelnému toku z prostředí vycházejícího. Je to převracená hodnota transparence.

optická hustota

Veličina udávající schopnost prostředí pohlcovat nebo měnit dopadající světlo.

optická hustota tisku

Je výsledkem množství barvy přiváděné na papír a vzájemné interakce papíru s barvou.

optická kvalita

Je určena technickou kvalitou obrazu, vizuálním a subjektivním dojmem a potiskovatelnosti. Základní veličinou je optická hustota tisku neboli denzita.

ořezové značky

Značky vymezující řez dokumentu na čistý formát.

osvitová jednotka (imagesetter)

Výstupní tisové zařízení vysoké kvality a přesnosti obvykle s výstupem na film, který složí jako předloha pro komerční tisk.

overprint

Přetisk černé barvy přes jiné barvy.

ozón

Velmi reaktivní forma kyslíku obsahující tři kyslíkové atomy v molekule.

Pantone

Americký vzorník mezinárodního systému barev, který je celosvětovým standardem pro reprodukci a posuzování přímých barev pro lesklé odstíny (C) a matné odstíny (U).

papír

Plochý výrobek ve formě ohebných a pevných listů, zhotovený z vláken (zpravidla rostlinného původu) jejich zplsněním z vodní rozplaveniny na odvodňovacím sítu.

pasování barev

Seřízení soutiskových barev za účelem jejich přesného naložení na sebe.

PAT

Plánovací arch tiskový rovný ploše archu papíru ve formátu A1, tj. 0,449 m2.

perforace

Naříznutí materiálu v místě, kde je požadováno snadné odtržení tiskoviny.

perokresba

Tisk jehož výsledkem jsou černé a bílé plochy.

Zobrazení stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hledání
Odkazy