Daficard.cz - Plastové karty, Magnetické plastové karty, Čipové plastové karty, Plastové vizitky, Klíčenky

Menu
Administrace
Index: Vše
lak disperzní

Lak ředitelný vodou. Sušení je čistě fyzikální bez žádné chemické reakce.

lak lihový

Lak založený na kombinaci nitrocelulózy a velkého obsahu organických rozpouštědel.

lak lokální

Zvýraznění části tisku dle grafiky docílené výrazným kontrastem mezi matovým papírem a vysokým leskem laku.

lak UV

Lak, který se vytvrzuje působením ultrafialových paprsků určité vlnové délky. Při vytvrzování dochází k řetězové reakci štěpení radikálů s následnou polymerizaci.

lakování

Povrchová úprava tisku proti otěru a účelem zvýšení estetického dojmu.

laminace

Povrchová úprava tisku proti poškození a za účelem zvýšení estetického dojmu.

laminování fólií

Nalaminování umělohodnotné fólie, většinou polypropylenové zřídka acetátové o rozličné tloušťce (12 až 30 mikronů) lepidlem ve speciálním laminovacím stroji na potištěný materiál.

laminování papíru

Polepování listin tenkými průhlednými fóliemi z umělých hmot v laminátoru při teplotě 110 až 140 °C polyetylenovou fólií (PE).

legenda

Vysvětlivky k ilustraci, obrázku, schématu, mapě nebo diagramu, označené shodně s vyobrazením.

lepení na plocho

Lepení bloků ve hřbetu. Jednotlivé listy lze odtrhávat.

lepenka

Papír hmotnosti nad 250 g/cm2.

líc

Přední strana.

Linotype

Stroj na odlévání řádek.

LoCo (low coercitivity)

Označení karet s magnetickým páskem LoCo s koercitivitou 300 Oe (24,5 kA/m).

lom

Místo přeložení papíru nebo kartónu.

lom křížový

Druhý lom, příčný na první lom.

lom novinový

Poslední přeložení novinové složky ve skládacím dílu rotačky.

lom souběžný (lom paralelní)

První lom nebo další lom s ním rovnoběžný.

magenta (m)

Purpurová barvotisková barva.

maketa

Model tiskoviny zhotovený tak aby umožnil posoudit vzhled i rozměr budoucího konečného výrobku nebo vypracovat technologické postupy výroby, určit potřebu základních materiálů a spočítat náklady.

makulatura

Potištěný či popsaný odpadový papír.

míchání barev

Namíchání žádaného odstínu barvy dle stanovené receptury.

MINT (mutual instruction national transfer)

Norma pro záznam na 3 stopu karet s magnetickou páskou.

moaré

Optický jev, který se projevuje pravidelným zneklidněním určité barevné plochy způsobené nevhodným nastavením úhlů rastrů jednotlivých separaci vůči sobě.

monomery

Nízkomolekulární jednonásobně nebo vícenásobně nasycené sloučeniny, většinou estery kyseliny akrylové.

Zobrazení stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hledání
Odkazy