Daficard.cz - Plastové karty, Magnetické plastové karty, Čipové plastové karty, Plastové vizitky, Klíčenky

Menu
Administrace
Index: Vše
ID karta (Identity card)

Plastová karta se jménem, datem narození, fotografií nebo jinými informacemi, která majiteli karty dokazuje totožnost nebo organizační členství.

ilustrace

Obraz, kresba nebo fotografie, která slouží buď jako doprovod k textu nebo je hlavní části publikace s doprovodným textem.

imagesetter

Osvitová jednotka. Zařízení pro selektivní expozici fotografického filmu při, které vznikají typografické stránky s písmem, čárová kresba nebo polotónové obrazy.

imprinter

Mechanické zařízení umožňující přenesení informaci z embosované platební karty na formulář potvrzující platbu kartou.

inhibitory

Chemikálie, které brání předčasné polymerizaci, a které zajišťují skladovatelnost surovin a laků.

ink-jet

Technologie inkoustového tisku.

JPEG

Joint Photographic Experts Group. Grafický formát pro ztrátovou kompresi diditálních obrazových dat s možnosti nastavení úrovně komprese.

kalibrace

Postup, který vyrovnává poměry barev jednotlivých přístrojů pomocí korekčních tabulek (skenery, tiskárny) nebo nastavením (monitory).

kalibrace barev

Přesné vzájemné sladění vstupních a výstupních zařízení.

karta čipová

Inteligentní karta charakterizována normami ISO (7816 1 až 7, 3554) s implantovaným procesorovým kontaktním nebo bezkontaktním čipem jako nosičem informace. Karta může obsahovat paměť různých typů (RAM, ROM, EPROM, EEPROM) s různým stupněm ochrany.

karta holografická

Karta s max. kapacitou bitů, jejíž magnetický pásek je nahrazen průhledným proužkem umělé hmoty podloženým odraznou plochou hliníkové folie. Zápis log 0 je uskutečněn zahřátím plastické hmoty tepelnou sondou, čímž dochází ke změně úhlu odrazu. Změna se indikuje elektronicky.

karta hybridní

Karta obsahující procesorový čip i magnetickou paměťovou stopu.

karta magnetická

Karta s nanesenou magnetickou vrstvou, sloužící k záznamu a čtení požadované informace.Karta má omezenou kapacitu, která je daná délkou magnetické stopy a hustotou záznamu. Data jsou zapsána do třech stop na magnetický pásek umístěny na rubové straně karty. Dvě stopy slouží pro čtení a jedna pro zápis. První stopa je určena pro vnitrostátní i mezinárodní off-line i on-line použití, druha stopa pro vnitrostátní i mezinárodní on-line použití třetí stopa pouze pro vnitrostátní off-line použití. Datové struktury definuje norma ISO 3554. Karta s pamětí bez vlastní inteligence s nejnižším stupněm ochrany.

karta paměťová (memory card)

Karta s naprogramovanou pamětí bez inteligence např. telefonní karta.

karta platební (harge card)

Platební nástroj, který umožňuje držiteli vybírat hotovost u přepážek bank, a pokladních automatů, platit zboží ve smluvních obchodech, restauracích, hotelích apod.

karton

Papír s plošnou hmotnosti od 150g/cm2 výše.

kašírování

Nalepení tiskového archu na lepenkovou podložku.

knihárna

Dokončovací operace podle druhu zakázky od řezání přes skládání až po snášení jednotlivých složených archů s jejich lepením nebo šitím po balení.

knihtisk

Přímý tisk z výšky, při němž se tisková barva přenáší na potiskovaný materiál tlakem přímo z povrchu nepoddajné tiskové formy.

komprese

Takové kódování pomocí, kterého se získá menší objem dat.

kontrast (volume of contrast)

Poměr mezi nejsvětlejší a nejtmavší reprodukovatelnou tónovou hodnotou.

kopírovácí rám

Kopírovací zařízení, umožňující dokonalý kontakt filmové předlohy s ovrstvenou světlotiskovou tiskovou formou (filmem).

kopírování

Způsob zhotovování kopií z předlohy nebo kopírovacího podkladu.

korektura

Hledání a oprava chyb v textových částech a ilustracích.

křívky

Vektorový objekt definovány pomocí uzlových bodů.

Zobrazení stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hledání
Odkazy