Daficard.cz - Plastové karty, Magnetické plastové karty, Čipové plastové karty, Plastové vizitky, Klíčenky

Menu
Administrace
Index: Vše
extended

Rozšířené písmo.

faximilie

Věrná napodobenina rukopisu, obrázku nebo tisku.

font

Kompletní sada znaků typu písma jednoho řezu.

formát

Rozměr papíru, sazby, filmu apod. vyjádřený šířkou a výškou.

fotoiniciátory

Chemikálie, které absorbují v UV oblasti a při tomto ozáření se rozpadají a tvoří radikály případně synergisty.

fotopolymer

Organická makromolekulární látka, u které působením světla dochází k polymerizaci.

fotosazba

Vytváření obrazů písmen prosvěcováním předlohy písmene na filmu stroboskopickou lampou a expozice obrazu na fotosenzitivní papír.

frekvence rastru (screen frequency)

Údaj o množství tiskových bodů na jednotku délky. Jedna se o předem definovanou mřížku, do které se umísťují základní body příslušné barvy tak, aby se při soutisku daná ploška jevila ve správném barevném odstínu.

fulltone rastr

Rastr bez rozetové struktury a bez moiré.

GIF (graphics interchange format)

Bezeztrátový formát využívající meziřádkovou kompresi a sníženou barevnost. Pracuje s 256 barvami.

giloš (guilloché)

Sada křivek matematicky vytvořených z jedné křivky určených jako ochrana před falšováním.

grayscale

Odstíny šedé mezi bílou a černou v celkem 256 odstínech.

halftone (polotón)

Způsob reprodukce obrazové předlohy získaný složením obrazu z pravidelně rozmístěných bodů různých velikosti působících na oko jako stínování přičemž efekt polotónového vjemu je založen na špatné rozlišovací schopnosti lidského oka.

hexachrome

Soutiskový šestibarevný tisk speciálními barvami, základní škála je spektrálně posunutá + speciální barvy.

HiCo (high coercitivity)

Označení karet s magnetickým páskem s koercitivitou 3000 Oe, 4000 Oe.

HKS

Vzorník barev. Používá se v Evropě. Každá barva má určený ekvivalent CMYK.
HKS-E pro tisk na souvislý papír
HKS-K pro lesklý papír
HKS-N pro dřevitý papír
HKS-Z pro novinový papír

hloubka

Označení podílu černé v režimu CMYK.

hlubotisk

Tisk z hloubky, při němž se tisková barva přenáší na potiskovaný materiál z vyhloubených míst tiskové formy po odstranění přebytečné barvy z netisknoucích míst a můstků.

holografie

Technika záznamu vytvářející trojrozměrný obraz.

hologram

Zatím nejnákladnější, ale nejefektivnější ochranný prvek vytvářející optickou kopii prostorové reality s nekopírovatelnými ochrannými vlastnostmi.

horní dotah

Část malého písmene, která přesahuje nad středovou linii.

hot stamping

Ražba dekorační folie za tepla.

hustota síta

Počet ok na cm2.

hydrofilita

Smáčitelnost. Fyzikálně chemická vlastnost materiálu daná snahou rozpouštět se ve vodě.

hydrofilizace

Neutralizace zbytků vývojky a zlepšení hydrofility netisknoucích prvků na připravené tiskové formě.

Zobrazení stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hledání
Odkazy