Daficard.cz - Plastové karty, Magnetické plastové karty, Čipové plastové karty, Plastové vizitky, Klíčenky

Menu
Administrace
Index: Vše
brožura

Neperiodická publikace většinou menšího rozsahu, jejíž listy nebo složky jsou spojeny šitím nebo lepením a obvykle chráněny obálkou přilepenou ke hřbetu.

čárový kód

Definované uspořadání sekvence čar a mezer čitatelné a dekodovatelné optoelektrickým zařízením.

časopis

Periodický tisk o stejném názvu a stejného zaměření vycházející v pravidelných intervalech.

certifikát ISO 9000

Potvrzení o schopnosti dodržení požadavků na kvalitu výroby nebo služeb.

cicero

Jednotka typografické měrné Didotovy soustavy 1 cicero = 12 bodů = 4,512 mm.

citlivá vrstva

Vrstva látky měnicí své vlastnosti vlivem působení světla.

citlivá vrstva negativní

Vrstva látky měnicí své vlastnosti vlivem působení světla a po zpracování poskytuje negativní zobrazení předlohy.

CMYK

Barevný prostor používaný při barvotisku složený ze čtyř základních barev azurové (Cyan), purpurové (Magenta), žluté (Yellow) a černé (Black). Současným soutiskem těchto barev lze získat téměř libovolný odstín s výjimkou svítivých a velmi jasných odstínů.

condensed

Zúžené písmo.

cyan (c)

Azurová barvotisková barva.

datový formát souboru

Uspořádaní dat v souboru podle určitých pravidel.

denzitometr

Fotoelektrický přístroj měřící množství prošlého nebo odraženého světla v daném prostředí.

DI (direct imaging)

Osvit tiskových forem přímo v tiskovém stroji.

Didodtův systém

Typografická měrná soustava zavedena od roku 1800 se základem typografického bodu. 1 bod = 0,376 mm, 12 bodů = 1 cicero = 4,512 mm.

digitální podpis

Data připojená k určité datové položce, případně kryptografická transformace této datové položky. Cílem je umožnit příjemci dané datové položky ověřit její obsah a ochránit ji proti podvrhu. Digitální podpis je funkcí jak dané datové položky, tak tajné informace známé jen tvůrci podpisu a ověřitelný pomocí veřejné resp. příjemci známé informace.

digitální tisk

technologie tisku, kde informace jsou zpracovávány v elektronické (digitální) podobě.

dolní dotah

Část malého písmene, která přesahuje dolů pod základní linii.

dotisk

Dodatečný tisk nákladu ze stejných (použitých a uchovaných) tiskových forem.

DPI (dots per inch)

Počet bodů na palec.

DTP (desk top publishing)

Metoda realizace předtiskových operací pomoci výpočetní techniky.

duplex

Obrázek obsahující pouze dvě barvy.

duplex (autotypie)

Reprodukce dvou doplňujících se barev.

EAN (european article numbering)

Čarový kód (1976r) pro označování zboží.

embossing

Metoda ražení reliefního (plastického) písma.

EPS (encapsuleted PostScript)

Standardní formát jazyka PostScript, který bývá používán pro import, export a výstup. Jde o soubor příkazů jazyka PostScript reprezentovaný souborem EPS.

Zobrazení stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hledání
Odkazy