Daficard.cz - Plastové karty, Magnetické plastové karty, Čipové plastové karty, Plastové vizitky, Klíčenky

Menu
Administrace
Index: Vše
výtažkování

Rozkládání barev reprodukované barevné předlohy do dílčích černobílých fotografických snímků.

výtisk

Jeden exemplář tiskoviny.

výtisk autorský

Exemplář, který dostává autor od nakladatelství na základě smluvního nároku.

výtisk nakladatelský

Exemplář, který dostává tiskárna pro potřeby nakladatelství.

výtisk povinný

Exemplář, který se povinně předkládá úřadům a institucím podle příslušných předpisů.

vyznačovací řezy písma

Kresebné verze, které se liší svou kresbou od základního písma, ale jsou z něj odvozeny a používají se ke zvýraznění důležitých slov nebo celých části textu.

WYSIWYG (what you see is what you get)

Co vidíš to dostaneš. Metoda zobrazování dokumentů na počítači, při které je dokument zobrazen přesně v tom tvaru v jakém bude vytištěn včetně přesného zobrazení typu, řezu a velikosti písmen, rámečků, obrázků apod.

xerografie

Elektrostatický tisk využívající přenos barvy na potiskovaný materiál bez tlaku působením elektrostatických sil.

yellow (y)

Žlutá barvotisková barva.

záhlaví

Nadpis v hlavě tiskoviny nebo nad kapitolou v knize nebo nad hlavičkou tabulky.

základní linie (základnice)

Myšlená vodorovná přímka, na kterou dosedají těla všech písmen.

záložka

Dovnitř přehnutý okrajový pás přebalu knihy nebo obálky. Potiskuje se anotaci, literárními údaji apod.

zarážka

Prázdné místo na začátku prvního řádku, označující začátek odstavce.

ZIP

Záznamové medium s magnetooptickým záznamem dat o kapacitě 25 nebo 150 MB.

zoubkovitost

Jev při sítotisku projevující se defektem tisku na okrajích kontury. Příčinou je nevhodně zpracována předloha,chybná volba síťoviny, špatné ovrstvení, nevhodné vlastnosti barev nebo jejích ředění.

© (copyright)

„C” v kroužku se vztahuje k autorskému právu. V zemích angloamerického systému je autorské právo právem registračním.

® (original)

„R” v kroužku upozorňuje zákazníka, že má před sebou zboží, jehož název nebo i celý potisk obalu je chráněn známkou, která mu zajišťuje, že žádný jiný výrobce tohoto zboží nemůže použít zaměnitelné označení svého výrobku s tímto chráněným symbolem. Použití ® není závazné. Použití ® u nezapsané značky je vystaveno nebezpečí postihu.

™ (trademark)

Znažka „TM” se vztahuje k právu známkovému. Značka má stejný význam jako ®. Jde o zkratku slovního spojení TRADE MARK a označují se takto ochranné známky podle angloamerického práva. Užívání této značky na našem území nemá právně žádný význam.

Zobrazení stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hledání
Odkazy