Daficard.cz - Plastové karty, Magnetické plastové karty, Čipové plastové karty, Plastové vizitky, Klíčenky

Menu
Administrace
Index: Vše
ABA

Standard American Bankers Association

aditiva

Přídavné látky, které ovlivňují aplikační chování, vlastnosti filmů, povrchu, smáčení, zatékavost aj.

arch

List papíru formátu většího než A4.

ASCII (American standard code for information interchange)

Formát k ukládání a přenášení textových informací.

autorský arch (aa)

Míra autorovy práce. Za jeden AA se pokládá 36000 úhozů na psacím stroji tj. písmen, interpunkcí a mezislovních mezer nebo 2300 cm2 otištěné obrazové plochy, popř. 600 veršů.

avers

Přední lícová strana.

barevná hloubka

Odstíny světla nebo barev, které může skener odlišit. Udává se v bitech. 8-mi bitová hloubka pro 256 odstínů, 24-bitová hloubka pro 16,7 mil. barev.

barevná stránka

Soutisk všech separací soutiskových barev.

barevník

Část tiskového stroje, které zásobuje před každým tiskem tiskovou formu přiměřeným množstvím tiskové barvy.

barevný tisk

Tisk barvami bez ohledu na jejich počet.

barva

Fyziologický zrakový vjem, způsobený dopadem paprsků o různé vlnové délce na sítnici oka.

barva zvláštní

Barva, která není složená ze základních barev, a kterou není možné zobrazit v žádném tiskovém rastru. Musí být zvlášť definována v grafickém souboru a zobrazena pomoci zvláštního tiskového postupu. Oblasti použití jsou především firemní barvy společnosti.

barvotisk

Tisk obrazců přesným soutiskem základních, popřípadě dalších doplňkových barev.

Bernoulliho disk

Nejstarší zálohovací zařízení používané v mechanikách Bernoulli. Může mít kapacitu záznamu 44, 90, 150, 230 MB.

bezkontaktní modul

Nosič informaci, který umožňuje komunikaci s čtečkou bez přímého kontaktu plastové karty z čtečkou.

bigování

Protlačení linky v místě ohybu tiskoviny před dalším zpracováním. Používá se od gramáže 200 g/cm2.

bitmapa

Tvar objektu uložený ve formě mozaiky z malých čtverečků.

bitmapový font

Sada znaků přesně definovaná pomoci tisknoucích a netisknoucích bodů.

bitová mapa

Paměťová reprezentace grafického objektu rozloženého do bodového rastru, kdy fyzikální veličina (jas, denzita) nabývá jedné ze dvou hodnot (tisknuto, netisknuto).

black

Černá barva mající největší krycí schopnosti.

black & white

Pouze černé a bílé plochy. Obrázky jsou tzv. pérovky.

BMP (bit mapped picture)

Nekomprimovaný, bezestrátový formát známy jako bitmapa.

bod

Typografická míra. V našem systému sazbových měr Didotův systém jehož základem je bod = 0,376 mm. V angloamerickém systému je 1 bod = 0,351 mm. U stroje IBM 1 bod = 1/72 palce = 0,35377 mm.

bodová výška písma

Výška měřená od nejvyššího bodu horního dotahu po nejnižší bod u dolního dotahu.

BPI (bits per inch)

Počet bitů na palec.

Zobrazení stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hledání
Odkazy