Daficard.cz - Plastové karty, Magnetické plastové karty, Čipové plastové karty, Plastové vizitky, Klíčenky

Menu
Administrace

Druhy plastových karet

Karty s magnetickou páskou

Karty s magnetickou páskou jsou karty s dosud nejrozšiřenějším zapisovatelným nosičem informace. Páska umožňuje mnohonásobný zápis a čtení informace v digitální podobě. Uložení pásky a parametry záznamu specifikuje norma ISO 7811.
Nevýhodou těchto karet je možnost paděláním a to zkopírováním uložených informaci.

Čipové plastové karty

Jsou odolnější vůči mechanickému poškození. Mají větší kapacitu paměti. Vyznačuji se vysokou bezpečnosti uložených dat před zneužitím přičemž umožňuji bezpečnou a spolehlivou autorizaci. Čipové karty umožňuji modifikaci zápisu dat během zakontaktování do systému.
Parametry čipových karet specifikuji normy ISO 7810 a 7816.
Čipové plastové karty lze rozdělit na paměťové, telefonní, procesorové (RAM, ROM, EEPROM, kryptoprocesorové s mikroprocesorem).

Bezkontaktní plastové karty

Vizuálně bezkontaktní plastové karty vypadají jako obyčejné karty, ale uvnitř plastu mají zalisovanou elektronickou soustavu složenou z čipového modulu a kruhové nebo obdélníkové antény. Bezkontakní plastové karty mají většinu výhod čipových karet, ale převýšuji je vysokou odolností na vlhkost a mechanické opotřebení, neboť komunikace s čtečkou je bezkontaktní.Životnost karet je několik let. Lze je bezproblémově provozovat i v prašném prostředí.
Napájení má indukční charakter a je zprostředkováno z čtečky.
V naváznosti na typ čipového modulu a použité čtečky můžou karty komunikovat jednostranně (jenom čtení) nebo oboustranně (čtení/zápis).

Hybridní plastové karty

Jsou to karty, do kterých jsou implantované alespoň dva druhy nosičů informace. Nejčástěji je to kombinace elektronického kontaktního systému a bezkontakního systému nebo magnetické pásky a nebo čárového kódu.

Duální plastové karty

Tyto karty obsahují jeden elektronický systém spojený s kontaktním a bezkontaktním rozhraním (dual interface).Výhodou je volba mezi možností komunikace pomocí bezkontakních čteček nebo levnějších čteček pro čipové karty.

Hledání
Obsah kategorie
Odkazy